sorterar efter Namn i stigande ordning

Sortera efter

AMF Fonder

AMF Aktiefond Europa

1 dag

mer

i år

mer

5 år

mer

Risk

Risk 4 av 7

AMF Räntefond Mix

1 dag

mer

i år

minus

5 år

minus

Risk

Risk 2 av 7

AMF Aktiefond Sverige

Låg koldioxidrisk

1 dag

mer

i år

mer

5 år

mer

Risk

Risk 5 av 7

AMF Aktiefond Global

1 dag

minus

i år

mer

5 år

mer

Risk

Risk 4 av 7

AMF Aktiefond Asien Stilla havet

Låg koldioxidrisk

1 dag

minus

i år

mer

5 år

mer

Risk

Risk 4 av 7

AMF Företagsobligationsfond

1 dag

mer

i år

mer

5 år

mer

Risk

Risk 2 av 7

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader

Låg koldioxidrisk

1 dag

minus

i år

mer

5 år

-

Risk

Risk 4 av 7

AMF Balansfond

Låg koldioxidrisk

1 dag

mer

i år

mer

5 år

mer

Risk

Risk 3 av 7

AMF Aktiefond Världen

Låg koldioxidrisk

1 dag

mer

i år

mer

5 år

mer

Risk

Risk 4 av 7

AMF Räntefond Lång

1 dag

mer

i år

mer

5 år

mer

Risk

Risk 2 av 7

AMF Aktiefond Småbolag

Låg koldioxidrisk

1 dag

mer

i år

mer

5 år

mer

Risk

Risk 5 av 7

AMF Räntefond Kort

1 dag

mer

i år

mer

5 år

mer

Risk

Risk 1 av 7

AMF Strategifond Global

1 dag

mer

i år

mer

5 år

-

Risk

Risk 5 av 7

AMF Aktiefond Nordamerika

Låg koldioxidrisk

1 dag

mer

i år

mer

5 år

mer

Risk

Risk 4 av 7
PRI logo

Samtliga fondbolag vars fonder finns i fondlistan ovan följer PRIs principer.

UN PRI är ett internationellt nätverk av investerare som arbetar tillsammans för att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen.

Fondernas andelskurser uppdateras vardagar cirka klockan 19:00. Avkastningen är i procent för angiven period i SEK, baserat på tillgängliga andelskurser. Fondkurserna är omräknade till SEK i de fall fonden har en annan basvaluta.